Šola gorništva na koči pod Kremžarjevim vrhom

Sep 4, 2019

Konec meseca avgusta smo člani Planinskega društva Slovenj Gradec, na koči pod Kremžarjevim vrhom, organizirali šolo gorništva za osnovnošolsko mladino. Usposabljanja, ki je potekala od petka 23.8. do nedelje 25.8.2019, se je udeležilo deset naših mladih članov.

Slika 1: udeleženci šole (foto: P. Areh)

Glavni cilji usposabljanja so prenašanje izročila gorniške kulture, spoznavanje pomena varstva gorske narave in živalske komponente v njej, seznanitev z dejavnostjo Gorske reševalne službe Slovenije in Planinske zveze Slovenije, spoznavanje osnov orientacije v naravi , pomen zdrave prehrane v gorah, osvojitev osnovnih tehnik plezanja in vezanja vozlov za varno gibanje v gorah, priprava zasilnih bivališč, prepoznavanje nevarnosti v gorskem svetu in osvojitev bontona ter pravil obnašanja v naravi in gorskem prostoru. Skozi celotno usposabljanje smo pri udeležencih skušali vzpodbuditi razvoj ekološke osveščenosti in zavedanja o pomembnosti ohranjanja naravnih habitatov, gojenje družabnosti ter medsebojne tolerance med različnimi deležniki v gorskem prostoru. Izvedli smo tudi dve krajši planinski turi, na katerih smo teoretična znanja prenašali v prakso, ter na podlagi osebnih izkušenj spoznavali naravno in kulturno dediščino gorništva. Udeležencem smo predstavili situacije, kjer so se bili primorani soočiti se s samim seboj , sodelovati z drugimi ter upoštevati načela strpnosti in timskega dela.

Slika 2: prikaz reševalnih tehnik (foto: P. Areh)

Naš cilj je vzgojiti bodoče kadre v planinski organizaciji in Gorski reševalni službi ter vzpodbuditi zavest o pomembnosti nacionalne gorniške kulture. Pri izvedbi programa smo sodelovali člani Planinskega društva Slovenj Gradec, predstavniki Gorske reševalne službe Slovenije, predstavnik Lovske družine Golavabuka in oskrbnika na koči pod Kremžarjevim vrhom, ki sta poskrbela za kulinarični in tehnični del izvedbe programa. Vsem se iskreno zahvaljujem za korektno in strokovno sodelovanje. Še posebej smo hvaležni oskrbnici Hildi za vsakodnevni trud in dobro voljo, s katero nas je obsipala kot sonček s toplimi žarki!

Primož Areh
Vodja šole gorništva

Pridružite se nam

Vabimo vas, da si ogledate seznam prihajajočih pohodov in dogodkov in se nam pridružite. 

Energetsko sanacijo planinske koče pod Kremžarjevim vrhom sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O nas

Planinsko društvo Slovenj Gradec ima bogato in dolgoletno tradicijo. Leta 1919 je bil pod okriljem matice v Ljubljani 28 podružnic, ki se jim je pridružila 29 – Slovenjegraška. V planinskem društvu Slovenj Gradec aktivno deluje gospodarska komisija, ki skrbi za   koci: »Koca pod Kremžarjevim vrhom« in »Grmovškov dom pod Veliko Kopo«. Z veliko truda in požrtvovalnega dela  planincev se vzdržujeta in obnavljata koci.