Energetska sanacija koče pod Kremžarjevim vrhom – zaključek

Dec 21, 2022

DELA KI SO SE OPRAVILA V SKLOPU RAZPISA MGRT-21:
– toplotna črpalka,
– sončna elektrarna,
– toplotna izolacija podstrešja – mansarde in izolacija zunanjih sten koče kjer so sobe za goste.

Seveda je tu zraven še precej dodatnega dela izven razpisa (nove elektroinštalacije, nove talne obloge, nova vrata):
– v kletnih prostorih se je izvedla izolacija zunanjih sten in stropa,
– obnovljena je vodovodna napeljava: v kletnih prostorih, sanitarijah in gostinskem delu,
– prebelili smo gostinski del in stopnišče – dodatno mimo razpisa,
– prav tako se je zamenjala razsvetljava z led svetilkami in zasilna razsvetljava,
– nova pridobitev je tudi požarna varnost z indikatorji požara v vsakem prostoru,
– na koncu pa še velik poseg z namestitvijo čistilne naprave in novih kanalizacijskih cevi od koče do zbiralnih posod ter ločitev fekalne kanalizacije od meteornih vod.

Vsa dela smo pravočasno končali in uspešno oddali vso dokumentacijo, tako nas spomladi čakajo le še zaključna dela ureditve okolice koče in nekaj obnovitvenih del še v koči.

« of 14 »

Ostal je še en prostor – soba , ki smo jo imeli na voljo za goste preko sezone in ni bila v sklopu razpisa. Tako da bo potem koča kompletno obnovljena. Pa še se bo kaj našlo.

Zahvala vsem, ki so tudi s prostovoljstvom pripomogli k obnovi koče.

UO PD Slovenj Gradec

Pridružite se nam

Vabimo vas, da si ogledate seznam prihajajočih pohodov in dogodkov in se nam pridružite. 

Energetsko sanacijo planinske koče pod Kremžarjevim vrhom sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O nas

Planinsko društvo Slovenj Gradec ima bogato in dolgoletno tradicijo. Leta 1919 je bil pod okriljem matice v Ljubljani 28 podružnic, ki se jim je pridružila 29 – Slovenjegraška. V planinskem društvu Slovenj Gradec aktivno deluje gospodarska komisija, ki skrbi za   koci: »Koca pod Kremžarjevim vrhom« in »Grmovškov dom pod Veliko Kopo«. Z veliko truda in požrtvovalnega dela  planincev se vzdržujeta in obnavljata koci.