Energetska sanacija koče pod Kremžarjevim vrhom – nadaljevanje

Sep 1, 2022

Na koči nadaljujemo z deli, ki smo si jih zastavili ob prijavi na javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi.

Po nameščeni toplotni črpalki in sončni elektrarni je pred nami verjetno največji zalogaj. Pričeli smo z odstranitvijo in pripravami na toplotno izolacijo podstrešja – mansarde in izolacijo zunanjega oboda nadstropja, kjer imamo nočitvene namestitve.

Zato velika zahvala vsem, ki pomagate in ste pripravljeni priskočiti na pomoč z kakršnim koli delom na koči. Vsi, ki želite pomagati, dobite informacije glede nadaljnjih delovnih akcij na mailu info@pdsg.si. Hvala.

Nekaj slik, da se vidi naše delo tudi širše.

« of 13 »

Do konca del, ki je predviden novembra 2022, pa še moramo urediti:

– izolacija kleti,

– preureditev vodovodnih inštalacij,

– čistilna naprava za odpadno vodo.

UO PD Slovenj Gradec

Pridružite se nam

Vabimo vas, da si ogledate seznam prihajajočih pohodov in dogodkov in se nam pridružite. 

Energetsko sanacijo planinske koče pod Kremžarjevim vrhom sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O nas

Planinsko društvo Slovenj Gradec ima bogato in dolgoletno tradicijo. Leta 1919 je bil pod okriljem matice v Ljubljani 28 podružnic, ki se jim je pridružila 29 – Slovenjegraška. V planinskem društvu Slovenj Gradec aktivno deluje gospodarska komisija, ki skrbi za   koci: »Koca pod Kremžarjevim vrhom« in »Grmovškov dom pod Veliko Kopo«. Z veliko truda in požrtvovalnega dela  planincev se vzdržujeta in obnavljata koci.