Znamke PZS za članstvo v zvezi in PD Slovenj Gradec za leto 2017

Pričeli smo s prodajo znamk Planinske zveze Slovenije za članstvo v zvezi in Planinskem društvu Slovenj Gradec za leto 2017.


Cenik članarine za leto 2017:

Znamka   PZS Cena (eur )

A             55,0
A/d          50,0
B             25,0
B/d          20,0
B1           18,5
S+Š         16,0
S+Š / d    12,8
P+O         7,0
P+O /d     5,6

LEGENDA: 
d -  družinski popusti
B1-  starost nad 65 let

Naši poverjeniki:
Danilo Goljat
Majda Kac Ivi  Jamnik
Jože Senica Joc
Ivan Hartman Vanč
Jože Rotovnik Cola
Zdenko Čas
Nada Bošnik
Danica Repas
Milan Šuler 
Ivan Hovnik

 

Pripravila:
Marjeta Škorja