o društvu

 

PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC

 

Planinsko društvo Slovenj Gradec ima bogato in dolgoletno tradicijo. Leta 1919 je bil pod okriljem matice v Ljubljani 28 podružnic, ki se jim je pridružila 29 – Slovenjegraška, imenovana Mislinjska podružnica SPD v Slovenj Gradcu. 5. julija 1919 je bil na ustanovnem občnem zboru izvoljen prvi odbor in sprejeta društvena pravila. Deželna vlada je društvo registriral 29. oktobra 1919 pod številko 10209. 

Dom na Plešivcu oziroma na  Uršlji gori je prišel na osnovi kupoprodajne pogodbe 15. januarja 1929 v lastništvo Slovenskega planinskega društva v Ljubljani, ki je dom prepustil v uporabo Mislinjski podružnici SPD v Slovenj Gradcu. Planinci so dom oskrbovali in obnavljali do 29. avgusta 1942, ko so v požaru zgorele vse zgradbe. 13. februarja 1946 je bila koča predana v upravljanje Prevaljski podružnici SPD. 

Koča pod Kopo je bila zgrajena in odprta 7. novembra 1937 in je postala pomembna postojanka za izletništvo in zimski šport.

Koča je bila v noči 8. na 9. oktober 1942 požgana. Planinci so zgradili novo in za svečano otvoritev določili 1. julij 1947, vendar je bila tri dni pred otvoritvijo požgana – 27. junija 1947. 

Kljub vsem težavam so marljivi planinci kočo po Kopo zgradili še tretjič in jo 4. julija 1954 odprli. Koča se danes imenuje Grmovškov dom pod Veliko Kopo. 

Prva koča pod Kremžarjevim vrhom je bila zgrajena in odprta 8. decembra 1934. Njen namen je bil predvsem za razvoj zimskega športa. Koča je bila požgana v noči 8. na 9.  marec 1944. Planinci so zgradili novo kočo in je bila 4. julija 1948 ponovno odprta. V naslednjih letih  je koča vse do danes obnavljala in vabila planince. 

V planinskem društvu Slovenj Gradec aktivno deluje gospodarska komisija, ki skrbi za   koči: »Koča pod Kremžarjevim vrhom« in »Grmovškov dom pod Veliko Kopo«. Z veliko truda in požrtvovalnega dela  planincev se vzdržujeta in obnavljata koči.   

Odsek markacistov, ki skrbi da so poti do postojank in ostale poti, ki so jih vzdržujejo urejene in dobro označene. 

Vodniški odsek, ki za nas planince vsako sezono pripravi veliko zanimivih izletov, tako da lahko vsak najde  svojim sposobnostim in željam primernega.

  

                                                                                                                                                                                     Zdenko Čas